• +36-30-788-1556
  • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • Hé - Vas: 00:00 - 24:00 CET

Általános Szerződési Feltételek


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

www.ormus.hu 

Jelen dokumentum tartalmazza Kadocsa László Iván E.V., mint szolgáltató (továbbiakban „Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket (továbbiakban „ÁSZF”). Az ÁSZF tartalmazza a weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. Az ÁSZF 2019.06.27.-én lép hatályba. Utolsó módosítás: 2020.04.01.

A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Nyilatkozat rendelkezik, mely a következő linken érhető el: ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 

Eladó, szolgáltató adatai:
 
Kadocsa László Iván E.V.
6725 Szeged, Bánya utca 3.
Nyilvántartási szám: 51422130
Adószám: 68221711-1-26 / Közösségi adószám: HU68221711
Bankszámlaszám: BUDAPEST BANK ZRT.: 10102842-17836800-01004002
Tel.: +36-30-788-1556 (Ügyfélszolgálat elérhetősége: minden munkanapon 09:00 - 22:00 között)
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
A honlap tárhelyszolgáltatójának adatai:
 
Tárhelypark Kft.
2724 Újlengyel, Határ út 12.
Telephely: 1119 Budapest, Mohai köz 4. IV. em. 4.
Cg.j: 23289903-6201-113-13
Adószám: 23289903-2-13
Bankszámlaszám: RAIFFEISEN BANK ZRT: 12111179-01395626-00100003
Tel.: +36-1-700-4140
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Katalógus oldalainkon szereplő termékek:
 
Tengervízből kinyert ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítő termékek (folyadékok, krémek és porok).
 
Honlapon folytatott tevékenység, felelősség, szerzői jog:
 
A Honlap célja a fenti étrend-kiegészítő termékek értékesítése. A termékeknél megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért a valóságtól eltérhetnek. 
 
A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Ha a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állhatnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Honlapon található tartalomról csak linkelt hivatkozással lehet információkat felhasználni az interneten, a következő feltételek betartása mellett:

- Jól látható módon, link formájában meg kell jelölni a forrást. A linknek az adott tartalmi elemre kell mutatnia.

- A www.ormus.hu fő vagy aloldalainak más weboldalba történő beágyazása (például frame-ek segítségével) nem engedélyezett.

- A linkelő honlap nem keltheti azt a benyomást, hogy a www.ormus.hu vagy a Szolgáltató támogatja az adott oldalon kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását, kivéve, ha erről a Szolgáltatóval, mint szerződő féllel kötött írásbeli szerződés másképpen rendelkezik.

- A linkelő honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a www.ormus.hu, illetve a Szolgáltató és a linkelő honlap fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában a Szolgáltató egyéb szolgáltatásairól.

- A linkelő honlap nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.

- A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a honlapra mutató link azonnali eltávolíttatására, ha az oldal üzemeltetője azt felszólítás ellenére sem távolítja el, továbbá jogosult arra is, hogy a jogsértéssel összefüggő és felmerült kárának megtérítését követelje.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.ormus.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Nyilatkozat keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja. 

A jelen ÁSZF alapján távollévők között létrejövő szerződés nyelve MAGYAR.

Általános tudnivalók, feltételek:

Regisztráció:
 
Az oldalak böngészéséhez, valamint a lakossági árakon történő vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Nagykereskedelmi árakon történő vásárláshoz azonban mindenképpen regisztráció szükséges, melynek során kötelező megadni a cég adószámát és cégjegyzékszámát / EV nyilvántartási számát, hogy nyilvánosan elérhető adatok alapján ellenőrizhető legyen a kérvényező cég létezése. Kadocsa László Iván E.V. saját hatáskörben fenntartja annak lehetőségét, hogy mely regisztrált cégnek engedélyezi a www.ormus.hu honlapon keresztül az általa forgalmazott termékek nagykereskedelmi árakon történő megvásárlását. 
 
A regisztráció elküldése után automatikus visszaigazoló emailt küldünk, melyben található link-re kattintva igazolhatja regisztrációs szándékát. Ellenkező esetben regisztrációja nem lesz érvényes. A nagykereskedelmi árak eléréséhez szükséges regisztrációs kérvény elfogadásának tényéről a kérvényezőt emailben értesítjük.  
 
A regisztrációval a Vásárló egyidejűleg elismeri azt is, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeinket ismeri és magára nézve azt kötelezőnek tekinti és elfogadja.
 
A megrendelés elküldésével és annak Kadocsa László Iván E.V. által történő visszaigazolásával a 17/1999. (II.S.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre. A Felek között elektronikus úton létrejött szerződés ráutaló magatartás formájában jognyilatkozatnak minősül. A szerződés dokumentumai a Vásárló vételi ajánlata (rendelés), és a Szolgáltató visszaigazolása.
 
A hibás, vagy hiányos adatokkal való regisztrációt minden esetben érvénytelennek tekintjük.
 
A regisztrált adatokat a vásárló a vásárlási folyamat során vagy előtte is megváltoztathatja, módosíthatja bejelentkezést követően, a felső menüsorban a „Belépés/Regisztráció" menüpontban. 
 
A honlap bal alsó sarkában email címének megadásával feliratkozhat hírlevelünkre. Amennyiben nem szeretné hírlevelünket a későbbiekben megkapni, az aktuális hírlevelünk alján található hivatkozásra kattintva bármikor lejelentkezhet onnan.
 
Árak:
 
Oldalainkon található termékek árai 0% általános forgalmi adót tartalmaznak (alanyi mentesség alapján) és csak a csomagküldésben (online rendelés esetén) érvényesek, valamint alap esetben a lakossági felhasználók számára érvényesek. Viszonteladók számára, előzetessen jóváhagyott regisztrációt követően, a webáruházba történő bejelentkezés után speciális, nagykereskedelmi árak kerülnek feltüntetésre!
 
Az esetlegesen Eladó által nyújtott mindenkori kedvezményes árak a termékeknél külön-külön kerülnek megjelenítésre. A rendszer ekkor automatikusan az alacsonyabb árral számol és azt jeleníti meg a Bevásárlókosárban.
 
A Vásárló által felhasznált ajándékutalványok/kuponok százalékos vagy konkrét összegre vonatkozó kedvezményre jogosítanak a vételárból. Az ajándékutalványokat a fizetési eljárás során lehet felhasználni, mely után a kedvezmény automatikusan levonásra kerül és megjelenik.
 
Az árváltoztatás jogát külön előzetes értesítés nélkül fenntartjuk!
 
Rendelés - visszaigazolás - szállítás:
 
Rendelés menete:
 
A kiválasztott terméket a darabszámok beírása és az esetleges típus/fajta/szín kiválasztása után a "Kosárba tesz!" gombra kattintva teheti a bevásárlókosárba. A Bevásárlókosár a felső menüsor jobb oldalán található. A kosárban lévő termékeknél a kosár oldalon is törölheti és módosíthatja a darabszámokat. Minden módosítás után kattintson a "Frissítés" gombra (oda-vissza nyíl)! Ha egy adott terméket törölni szeretne a bevásárló kosarából, akkor kérjük kattintson a "Kuka" ikonra a darabszám mellett!
 
A termékek kosárba tétele után kattintson a "Kosár tartalmának megjelenítése" gombra.

Ezután a rendszer rákérdez a webáruházban történő regisztrációra. Ha korábban még nem vásárolt nálunk és/vagy még nem regisztrált, akkor azt ezen a ponton megteheti vagy lehetősége van regisztráció nélküli vásárlásra is a "Vendégként megy a pénztárhoz" gomb megnyomásával, miután a csomagküldéshez szükséges alap adatokat megadta (a rendszer pirossal bekeretezi azon mezőket, melyek kitöltése kötelező.

A következő oldal a Szállítási módokat kiválasztása. Jelenleg a GLS futárszolgálat által történő házhozszállítás illetve Szeged területén belül INGYENES személyes átvétel lehetséges. Válasszon a felkínált lehetőségek közül. Ezt követően ugyan azon az oldalon oldalon (Fizetési módok) szintén választhat a futárszolgálat által történő utánvételes kiszállítás, a banki átutalás, a személyes átvételkor KP-ben történő fizetés és a PayPal szolgáltatáson kereztül bankkártyás fizetés között. Ha a banki átutalás opciót választja, akkor a pénz beérkezése után indítjuk a csomagot. Ebben az esetben elküldjük Önnek a kiállított díjbekérő számlánkat emailben, melynek kézhezvétele után kérjük, hogy a rendelés összegét a Kadocsa László Iván E.V. Budapest Banknál vezetett 10102842-17836800-01004002 számú számlájára történő utalással egyenlítse ki! Emellett ha szükséges megváltoztathatja a számlázási / szállítási címet, valamint törölhet a kosárban lévő termékekből vagy megváltoztathatja azok megrendelendő mennyiségét, mielőtt rendelését véglegesítené.

Ajándékutalvány kód megadása itt is lehetséges, mely kedvezményre jogosíthatja a vásárlás során. Ehhez az adott kódot írja a megfelelő mezőbe a termék árak összegzése alatt és kattintson a "Mentés" gombra! Amennyiben helytelen kupon kódot adott meg, vagy a kedvezmény igénybevételéhez nincs elegendő értékű áru a kosarában, akkor a rendszer "Kupon kód nem található. Kérjük próbálja újra" hibaüzenetet ad. 

A szállítással vagy az egész rendelési folyamattal kapcsolatos esetleges megjegyzéseit is itt közölheti. A rendelést a "Megrendelés megerősítése" gomb megnyomásával küldheti el nekünk, melyhez előbb szükséges jelen ÁSZF elfogadása a "Megrendelés megerősítése" gomb feletti mező kipipálásával!

 
Rendelés megerősítése/visszaigazolása: 
 
A rendelési folyamat befejezése után egy megerősítő levelet kapnak vásárlóink. Ebben a levélben a rendelés státusza (Folyamatban/Pending). Ügyfélszolgálatunk ezután leellenőrzi a megrendelést és 24 órán belül visszaigazolja azt egy újabb email formájában, mely tájékoztatja Önt a rendelése státuszának megváltozásáról (Visszaigazolva/Confirmed).
 
Abban az esetben is értesítést kap ügyfélszolgálatunktól, ha rendelésével kapcsolatban bármilyen probléma merülne fel.
 
- Ha az Önnek küldött válaszlevél, visszaigazolás nem érkezik meg 24 órán belül, akkor hibás e-mail címet adott meg. (pl. ékezetes e-mail címek nem léteznek, vagy .com végződés helyett .hu lett beírva, v. elgépelés ..., stb.)
 
Érvényes rendelés: A rendelés akkor tekinthető érvényesnek, ha a rendelési folyamat során minden kötelező adatot kitöltött. Ekkor a visszaigazoló levélben a megrendelt termékek (alatt, fölött) látható egy telefonszám és a pontos szállítási, számlázási cím.
 
Kérjük, nézze meg a visszaigazoló levelet, mert az ott látható adatokat kapjuk meg mi is.
 
Érvénytelen rendelés: Ha pl. hiányzik a pontos számlázási, v. szállítási cím. Ekkor a rendelés automatikusan törlésre kerül, és erről értesítést küldünk.
 
A hiányos adatokkal leadott rendelést az adatok javítása után mindig meg kell ismételni.
 
Rendelés visszavonása/törlése: Ha rendelésének leadását követő 24 órán belül úgy dönt, hogy mégsem kéri a megrendelt termékeket, vagy a termékek egy részét, akkor ezen szándékát kérjük telefonon vagy emailben haladéktalanul jelezze ügyfélszolgálatunk felé, hogy rendelését módosíthassuk, melyről visszaigazoló emailt küldünk. A teljes rendelés törlése esetén a rendelés státusza (Törölve/Cancelled)-re módosul.
 
Minimális rendelési érték:
 
Nincs minimális rendelési érték.
 
Személyes átvétel:

Cégünk INGYENES lehetőséget kínál arra, hogy a megrendelt termékeket az alábbi helyeken személyesen átvehesse. Jelenleg az alábbi átvevő pontokon van erre lehetőség:

Szeged:
Kadocsa László Iván
6725 Szeged / Kisfaludy u. 29/a.
Előre egyeztetett időpontban!
M: +36-30-788-1556
 
Csomagszállítás futárszolgálattal Magyarország területén:
 
 A megrendelt csomag kiszállítása Magyarországon a GLS futárszolgálat által történik. 
 
Csomagszállítási díjak (bruttó):
 
1-12990 Ft-os összértékű megrendelés esetén: 1000 Ft
12991 Ft-os összértékű megrendelés felett a kiszállítás INGYENES!
 
Utánvételes fizetési opció esetén bruttó 300 Ft kerül felszámolásra!
 
Fontos !
 
Ha egymás után több rendelést ad le, de a szállítást egyszerre kérné, minden esetben jelezze a korábbi rendelés(ek) számát is! Minden beérkező érvényes rendelést külön kezelünk és teljesítünk! Csak akkor tudjuk összevonni a rendeléseket, ha ezt a megjegyzés rovatban kérik és jelzik, hogy melyik rendeléssel kívánják összevonni azt. Ezen kérését külön, az ügyfélszolgálatunknak küldött email vagy telefonhívás formájában is megteheti.
 
Csomagszállítás futárszolgálattal Magyarországon kívülre:
 
Honlapunkon keresztül jelenleg csak magyarországi szállítási címre szóló megrendeléseket tudunk automata rendelési rendszerünkkel befogadni, de szállítás lehetséges más országba is, ezért kérjük, hogy amennyiben Magyarországon kívülre szeretne termékeket rendelni, lépjen kapcsolatba velünk és így emailben vagy telefonon rendelését leadhatja, valamint tájékoztatni tudjuk a konkrét szállítási költségekről. Ebben az esetben mindenképpen előre fizetést kérünk!
 
A szerződés hatálya:
 
A szerződés a rendelés érvényesítésével, megerősítésével léphet hatályba, ha a kötelező adatokat hiánytalanul megadta a vásárló és a kiszállítással zárul le. A rendelés postázásának megtörténtéről szintén visszaigazoló emailt küldünk, melyben a rendelés státusza (Postázva/Shipped)-re.
 
A szerződés semmisnek tekinthető akkor, ha a rendelés során megadott adatok hiányosak, vagy a megjegyzés rovatban nem teljesíthető kérés van feltüntetve.
 
Az érvényes beérkezett rendeléseket általában 2 munkanapon belül teljesítjük. Ettől eltérő szállítási időről (esetleges csúszás) ügyfélszolgálatunk a Vásárlónak minden esetben időben értesítést küld.
 
A Vásárló által kézhez kapott csomag tartalmazza minden esetben a Kadocsa László Iván E.V. által kiállított papír alapú számlát. 
 
A visszaélések elkerülése érdekében Kadocsa László Iván E.V. fenntartja magának a jogot, hogy feltételekhez kötve (pl. előzetes fizetés), vagy ne szolgálja ki azon a vásárlókat, akik nem tartják be a vásárlási szerződésbe foglaltakat.
 
Szavatosság, Elállás:
 
A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet rendelkezései alapján a Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14  naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéstől és visszaküldheti/visszaviheti a megrendelt terméket Szolgáltató a Honlapon kijelölt címére (6725 Szeged, Kisfaludy u. 29/a.) Ezen elállási szándékát kérjük minden esetben írásban: email vagy levél formájában  jelezze! Szolgáltató azonban ettől eltérően 30 naptári napot kínál a megvásárolt termékek visszaküldésére!

A fogyasztót a vásárláskor megilleti a szavatosság (Ptk / 2013. évi V. törvény, XXIV. fejezet). A hibás teljesítésért teljes felelőséget vállalunk! A csomagoláskor kétszeresen ellenőrizzük a számlán szereplő és a csomagba kerülő termékeket. A második ellenőrzéskor minden tételt külön újra számolunk, és a darabszámokat feltüntetjük a megrendelőlapokon. 

Az eladó szavatossági felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.
 
Az áru ellenértékét és a legolcsóbb szállítási költséget a termék postai úton történő visszaküldése (melyre a szállítást követő 30 naptári napon belül van lehetőség) esetén legkésőbb a megérkezést követő 30 napon belül visszautaljuk a Vásárló által megadott bankszámlaszámra, vagy postai úton adjuk fel. Ennek megtörténtéről szintén visszaigazoló emailt küldünk, melyben a rendelés státusza (Visszafizetve/Refunded)-re változik.
 
Az Eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék (eredeti számlával és/vagy okmányokkal) visszaszolgáltatása esetén köteles a termékek teljes ellenértékét a Vásárló részére megtéríteni. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését, illetve ha a Vásárló a termék visszaküldése előtt azt használta, akkor Eladó a használattal értékarányos díjjal csökkentett összeget fog a Vásárló részére visszafizetni.
 
A termékek visszajuttatásának költsége a Vásárlót terheli.
 
Figyelem! Az elállási jog csak a természetes személyek (fogyasztók) felé él. Jogi személy, mint vásárló esetén az elállási jog érvénytelen!
 
Adatvédelem:
 
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.
 
Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban, az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.
 
Ügyfélszolgálat:

Ha kérdése lenne, tájékoztatásra van szüksége, vagy reklamálna, kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat. Az ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvételhez írjon a www.ormus.hu e-mail címre, vagy hívja minden nap 09:00 és 22:00 között a +36-30-788-1556-os telefonszámot.
 
Az ügyfélszolgálat működtetésével (panaszügyintézés, reklamáció, kártérítés, stb.) kapcsolatos vita esetén a következő szervhez fordulhat:
 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Dél-alföldi Regionális Felügyelősége
Regionális igazgató: Dr. Horváth Zsuzsanna
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 17.
6701 Szeged, Pf. 12.
Telefonszám: +36 62 541 737
Telefax: +36 62 541 739
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
A szolgáltatónak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Törvénybe ütköző magatartása esetén a következő szervnél élhet panasszal:
 
Gazdasági Versenyhivatal
Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Telefon: 1- 472-8900
 
Szerződő felek jogi vitáinak kezelése:
 
Szerződő felek megállapodnak, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egyeztetések útján igyekeznek orvosolni. Abban az esetben, ha a tárgyalásos út nem hoz eredményt, úgy jogorvoslatért a felek a Magyarország, Szegedi Városi Bíróság (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) illetékességét kötik ki.

© 2019-2020 Vancouver Island Ormus / Kadocsa László Iván E.V. Minden jog fenntartva.